WikiSzótár.hu Könyvesbolt
+36703420900
compare_arrows0

ASzF

Általános Szolgáltatási Feltételek

Védjegyek és szerzői jogok

A Szerzők (Sarkadi Zsolt és Szabados Pál) és Üzemeltető (Success Hungary Kft.) előzetes írásbeli engedélye, valamint a forrás közlése nélkül tilos a Honlap (konyvesbolt.wikiszotar.hu) egészét vagy bármely részét akár mechanikus, akár elektronikus, fényképezéses vagy bármely más eljárással másolni, sokszorosítani, megjelentetni, közzé tenni, bármilyen információtároló vagy -visszakereső rendszerben tárolni, valamint tilos más anyagban, szótárakban, más honlapon vagy programban alkalmazni vagy utánozni.

​A jelen honlapon feltüntetett védjegyek és logók („védjegyek”) a Szerzők tulajdonát képezik. A jelen honlapon elérhető információk nem értelmezhetők akként, hogy a védjegyek tekintetében bármilyen használati jogot vagy engedélyt adnának, mivel ehhez a Szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A védjegyek (és a Szerzők nevének) jogosulatlan használata szigorúan tilos! A Szerzők fenntartják valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jogaikat, és minden esetben fellépnek azok védelme érdekében a világ valamennyi országában.

Copyright © Sarkadi Zsolt, Szabados Pál © 2016. A jelen honlapon ​elérhető valamennyi szöveg, kép, grafika, animáció, videó, hang és ​egyéb tartalom Sarkadi Zsolt és Szabados Pál szerzői jog által ​védett műve. Minden jog fenntartva!

A Honlap tartalma, termékfelelősség

​A konyvesbolt.wikiszotar.hu Honlapra történő regisztráció tényével a Felhasználó ​egyben azt is tanúsítja, hogy e jogi nyilatkozat minden pontját és ​kikötését maradéktalanul elfogadja.

A Szerzők nem vállalnak garanciát a közölt adatok pontosságára! Bár a Honlap összeállítása során minden ésszerű lépést megtettünk a Honlap tökéletesítésére, ennek ellenére előfordulhatnak a leírásokban hibák, elírások.

A Honlap nem folyamatosan ellenőrzött kiadvány. Bármelyik Felhasználó jogosult a hibákról értesíteni a Szerzőket, ám senki nem köteles ezt megtenni, emiatt a Honlapon található semmilyen információval kapcsolatban nem vállalunk garanciát, és nem garantáljuk, hogy az információk bármilyen adott célra felhasználhatók.

A Szerzők vagy Üzemeltető, és ezek bármely képviselője, megbízottja nem vonható felelősségre semmilyen módon semmilyen pontatlan vagy kárt okozó tartalomért, és a Honlappal kapcsolatosan bármilyen módon keletkezett bármely kárért, emellett a Honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevők nem vállalnak semmiféle garanciát és kártérítési kötelezettséget e tartalmak és bármilyen használatuk semmiféle következményéért.

A Szerzők fenntartják a jogot a jelen Honlapon elérhető információk, termékek és szolgáltatások tetszés szerinti időpontban, előzetes tájékoztatás nélkül történő módosítására vagy frissítésére. A Szerzők Honlapja sem kifejezetten, sem ráutalás formájában nem tartalmaz garanciát vagy információt semmilyen elvárásnak való megfelelés tekintetében, ideértve, nem kizárólagosan a jelen Honlapon elérhető információk érvényességét, pontosságát, teljességét és minőségét, amely alapján a Szerzők felelőssége felmerülhet.

A Honlap tartalmazhat olyan információkat, amelyek esetleg sérthetik azon ország törvényeit, ahol a Honlapot használják. A Szerzők és az Üzemeltető nem támogatnak semmilyen törvénysértő tartalmat, de a Szerzők és az Üzemeltető sem lehet tisztában minden ország idevonatkozó törvényeivel. A törvények nem minden országban biztosítanak lehetőséget a szabad véleménynyilvánításra, emiatt a Szerzők és az Üzemeltető nem vállalnak felelősséget a törvények esetleges megsértéséért azzal, hogy a Honlapon található információkat a látogatók bármilyen módon felhasználják, vagy arra hivatkoznak.​

A Honlap használata

A Honlapon található információkat a Felhasználó saját használatára, jóhiszeműen adjuk közre, így a Felhasználót terhel minden felelősség ennek használatával kapcsolatosan.

A Szerző vagy az Üzemeltető, valamint ezek bármely képviselője, megbízottja nem vonható felelősségre semmilyen bekövetkezett kárért. A Honlapon szereplő információkat a Felhasználó saját teljes felelősségének tudatában használhatja fel, és a Honlap használatának elérhetővé tételén kívül semmiféle kötelezettség nem terheli a Szerzőket vagy Üzemeltetőt, sem ezek bármely képviselőjét, ​megbízottját.

A Honlap üzemelése sok bonyolult műszaki feltételtől függ, amelyek a Szerzők és az Üzemeltető hatáskörén kívül esnek. A Szerzők és az Üzemeltető mindent megtesz a Honlap folyamatos elérhetőségének biztosításáért, azonban az esetleges üzemszünetekért nem vállal garanciát.

A Szerzők vagy az Üzemeltető, és ezek bármely képviselője, megbízottja nem vállal felelősséget többek között a Felhasználót a Honlap hozzáférésével vagy használatával összefüggésben ért semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért és/vagy következményi kárért – különösen a számítógépes környezetét ért esetleges vírusfertőzéssel kapcsolatban –, függetlenül attól, ​hogy annak mi a jogalapja.

A Felhasználó maga köteles gondoskodni a Honlap használatához szükséges minden hardver és szoftver eszközről olyan formában, amilyet a Honlap használata megkövetel. A Szerzők és a Honlap nem köteles igazodni az egyedi igényekhez, az internetes böngészők különféle megoldásaihoz, változásaihoz, mindazonáltal a javasolt böngésző a Google Chrome vagy a Firefox legfrissebb változata.

A jóhiszemű használat feltételeit megsértő, a Honlap használatával vagy hozzáférésével kapcsolatosan bármely visszaélést elkövető Felhasználókat a Szerzők vagy az Üzemeltető jogosult azonnal és minden további jogi következmény nélkül kizárni a felhasználás minden jogából, lehetőségéből, és ilyen esetben a Szerzők vagy az Üzemeltető, és ezek bármely képviselője, megbízottja nem vonható felelősségre semmilyen módon, beleértve a bármely visszatérítési vagy kártérítési igényt is.

Az Üzemeltető bármikor előzetes bejelentés nélkül jogosult a Honlappal kapcsolatos felhasználási, jogi és szerződéses feltételek egyoldalú módosítására.

A Szolgáltatóra vonatkozó tájékoztatás

​A konyvesbolt.wikiszotar.hu név alatt elérhető honlapot a Success Hungary Kft. üzemelteti. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§-a alapján kötelezően megadandó adatokat az oldalak láblécében elérhető kapcsolati adatok tartalmazza.​

Adatkezelés

​A Honlap üzemeltetésével összefüggésben kezelt adatok tekintetében az adatkezelő a Success Hungary Kft. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása – amelyet a Felhasználók vagy a Honlap használatának megkezdésével, vagy egyéb információ megadásakor más formában adnak meg, ideértve, nem kizárólagosan, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-át.

A Success Hungary Kft. kizárólag olyan felhasználók személyes adatait kezeli, akik az adatkezeléshez hozzájárultak. A kezelt adatok köre: A Felhasználó neve, email címe, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, a honlap-látogatás dátuma és ideje, a meglátogatott oldalak, az érintett Internet szolgáltató neve és annak a honlapnak a címe, amelyről a felhasználó elérte a Honlapot. A Success Hungary Kft. az adatokat a következő célokra használja: számlázás, használati jogosultság nyilvántartása, a honlapok látogatottságának mérése, statisztikák készítése és a honlapokon elérhető szolgáltatások és információk színvonalának javítása, saját szolgáltatások, termékek ismertetése. Az adatkezeléshez hozzájárult Felhasználók személyes adatait – a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban – a Success Hungary Kft. csak az információkérések feldolgozásához vagy egyébként kizárólag olyan célokra használja, amelyek tekintetében az érintettek az adatkezeléshez hozzájárultak. Az adatkezelés időtartama az adott Felhasználóval fennálló ügyfélkapcsolat idejével egyezik meg. A Success Hungary Kft. a Felhasználóiról kezelt adatokat – függetlenül attól, hogy azok személyes adatnak minősülnek-e vagy sem, az alábbi fejezetben rögzített kivétellel – soha nem adja át harmadik személyek részére önálló és saját jogú adatkezelés céljából. A Success Hungary Kft. által kezelt adatokat csak a Success Hungary Kft. munkavállalói és megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaló ​alvállalkozói ismerhetik meg.​

Sütik használata és kezelése

A süti (angolul: "cookie") olyan weboldal által létrehozott fájl, amelynek segítségével a weboldal a felhasználó számítógépén közvetlenül tárolhat információt. Így képesek például megjegyezni a weboldalak a személyes beállításokat. Egy ilyen weboldal látogatásakor a weboldal megkéri a böngészőt, hogy egy vagy több sütit helyezhessen el a felhasználó merevlemezén vagy mobil eszközén. Később, ugyanarra a weboldalra visszatérve, a böngésző elküldi a hozzá tartozó sütit. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat jelenítsen meg, illetve felhasználói munkameneteket (belépés, kosár a webáruházban stb.) kezeljen. A Szolgáltató azért alkalmaz sütiket, hogy javíthassa a Honlap minőségét, illetve jobb felhasználói élményt nyújthasson a látogató számára a Honlap felkeresésekor. A sütik emellett abban is segítséget nyújtanak a Szolgáltatónak, hogy elemezhesse a Honlap forgalmát. Amennyiben ön nem engedélyezte a böngészőjében a sütik tárolását, a Honlap szolgáltatásainak többségét (pl. belépés a Honlapra, vásárlás a webáruházban) nem lesz képes használni. Ezért javasoljuk a sütik használatának engedélyezését.

Adattovábbítás

Felhasználói nyilatkozat: Elfogadom, hogy a Success Hungary Kft. (1112 Budapest, Nevegy utca 15.) által a konyvesbolt.wikiszotar.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) [bankkártyás fizetés], a KBOSS.hu Kft. (2000 Szentendre, Táltos utca 22/b) [online számlázás], valamint a BeneDictum Kft. (3533 Miskolc, Szántó Kovács János u. 68) [logisztika], mint adatkezelőK részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, cégnév, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: bankkártyás fizetések kezelése, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring, valamint online számla kibocsátás, és a megrendelt könyvek, termékek csomagolása, postázása.

Bankkártyás fizetések kezelése

​A Szolgáltató által üzemeltetett webáruházban a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. Success Hungary Kft. bankkártya adatokat nem kér a felhasználóktól, azokat kizárólag az OTP Mobil Szolgáltató Kft. biztonságos webfelületén kell csak megadni a tranzakció közben. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató (Kereskedő), sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá.

Felhasználói nyilatkozat: Jelen tájékoztatót átolvastam, ​annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Tájékoztatáshoz való jog

​A Felhasználónak bármikor jogában áll ingyenes tájékoztatást kérnie személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó szintén bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását. Ha kérdése merülne fel, forduljon Irodánkhoz az konyvesbolt@wikiszotar.hu e-mail címen. 

Termékek/Szolgáltatások rendelkezésre állása

​A jelen oldalak tartalmazhatnak olyan termékre vonatkozó információkat is, amelyek a Felhasználó országában nincsenek kereskedelmi forgalomban. Az ilyen információknak a jelen weboldalakon való feltüntetése nem értelmezhető akként, hogy a Success Hungary Kft. az adott terméket a világ valamennyi országában, vagy az adott országban elérhetővé szándékozik tenni. Amennyiben további információra lenne szüksége a jelenleg az Ön számára még nem elérhető termékekre vonatkozó jövőbeni tervekkel kapcsolatban, kérjük, hogy forduljon Honlap Szolgáltatójához vagy képviselőjéhez.